Guttestreker – Pillars of paganism Silketrykk

kr 30 000

6 på lager

TeknikkSilk screen
Format140 x 100 cm
SignertJa

Beskrivelse

Biblioteket i Alexandria var Alexander den store sin visjon om å samle all informasjon i hele verden,
under ett tak. Han hadde selveste Aristoteles, logikkens far, som læremester, og han visste at om du
skal ha god logikk må du ha god informasjon. Derfor ville Alexander samle all informasjon i hele
verden under ett tak.

Dessverre døde Alexander ganske tidlig i Babylonia og det var hans general Ptolemy, som overtok
Egypt, som reiste byggverket i hans ære. Ptolemys barnebarn Ptolemy III, innførte en lov om at all
informasjon som kom inn i landet måtte kopieres, kopien ble sendt tilbake og originalen ble lagret i
biblioteket. Samtidig ble også egne skip sendt ut for å samle inn informasjon fra hele Middelhavet.
Etter hvert ble derfor biblioteket den største ansamlingen av informasjon i hele verden.
Informasjonen gjorde at bla Eratoasthenes, som var sjefsbibliotekar på huset, klarte å regne ut
omkretsen på jorda, om lag 200 år før Kristus. Allikevel er det folk som tror at jorda et flat den dag i
dag. En av de var Mad Mike Hughes, som i 2020 skøyt seg selv opp i en hjemmesnekra rakett for å
sjekke selv. Det er helt i tråd med den vitenskapelige metode, som ble skapt her i Egypt et millenium
tidligere. Metoden starter med en hypotese, så et forsøk og deretter en observasjon, for så å komme
tilbake til hypotesen.

Hypotesen om at jorden er flat er derimot motbevist tidligere ved utallige forsøk og observasjoner.
Men de stolte han altså ikke på og ville sjekke selv. Dessverre for han ble rakettoppskytningen en
fiasko og han styret i døden. Men man skal ikke holde det imot han. Det er nok av
rakettoppskytinger som ender i en fiasko. Han må derimot ha visst så utrolig mye riktig kunnskap for
i det hele tatt å få oppdrift. Mye mer enn den gjengse borger noensinne vil erverve. Allikevel tok han
feil på noe så grunnleggende. Det skal si noe om vår egen virkelighetsoppfatning, både på samfunns-
og individnivå. At det kan være etablerte sannheter der, som ikke stemmer overens med
virkeligheten. Selv Einstein trodde ikke på Kvantefysikkens usikkerhetsprinsipp, fordi det talte imot
hans egen modell for universet. Det viser seg faktisk at jo smartere du er, jo mer tilbøyelig er du til å
vri informasjon, slik at det passer ditt verdensbilde.

Den mest avgjørende hendelsen for vår forståelse av verden og universet, er utviklingen av den
vitenskapelige metode, som ble til, nettopp her i Egypt, for litt over tusen år siden. Den arabiske Ibn
Al-Haytham, som ble ansett for å være datidens fremste matematiker, hadde skrytt på seg at han
kunne demme opp Nilen. Men da han kom ned og fikk se den massive eleven som var minst tre
ganger så stor som han hadde sett for seg, forsto han raskt at oppgaven var umulig. Derfor latet han
som om han var blitt sinnsyk, altså at hjernen hans ga han feil informasjon, for å unngå å bli
halshugget. Som kongen hadde for vane å gjøre med de han ikke likte. Han ble isteden satt i
husarrest, og det var da han satt der, innestengt i et bekmørkt rom, at han oppdaget noe
forbløffende. For det var nemlig et lite hull i veggen, og på visse tider av dagen strømmet det lys inn
gjennom hullet og som prosjekterte verden utenfor, opp ned på veggen! Dette var det første
observerte Camera Obsura som vi kjenner til og al-Haytham forsto at dette viste hvordan lys beveger
seg i en rett linje.

Da al-Haytham, etter kongens død, kom ut av fangenskap begynte han å skrive en av de mest
toneangivende bøkene i vitenskapens historie, som på norsk går under navnet; Optikk. Det spesielle
med denne boka var at den presenterte den vitenskapelige metode, med en hypotese, et
eksperiment og en observasjon. Metoden la grunnlaget for den moderne vitenskapen og boka har
blant annet funnet veien til Galilei, Kopernikus og Newton sine bokhyller, og gjør at vi kan ha
vellykkede rakettoppskytninger den dag i dag.

Det er derimot ikke all informasjon som presenteres som fakta, som nødvendigvis er det. Den fjerde
statsmakt, med aviser, TV og nå internett, sprer informasjon til massene. Men denne kan dessverre
manipuleres, som da Nazistene tente på Riksdagen og skyldte på sosialistene og kommunistene, for
deretter å kaste de ut av Riksdagen og å komme til makten selv. En såkalt «Black flag»-operasjon,
som vi har sett flere ganger opp gjennom historien. Det svarte flagget, også kalt IS, manipulerer i dag
sårbare individer gjennom bla Youtube, der de legger ut nøye gjennomtenkte videoer som skal skape
sympati for deres sak og rekruttere krigere til deres «hellige» krig. Men det er ikke bare
terroristorganisasjoner som manipulerer massene på sosiale medier. Det har vi også tidligere
amerikanske presidenter til. Han etablerte falske nyheter, eller: Fake news, som et konsept, for å
avvise informasjon som ikke passet til hans narrativ. Tilhengerne hans så på han som sin eneste
sanne kilde til informasjon, som til slutt kulminerte i stormingen av kongressen 6.januar 2021.
Men det er ikke bare mennesker som virker i den nye mediehverdagen vår. I 2016 lanserte Microsoft
sin AI «Tay» på Twitter. Målet var at den skulle forstå og etterligne språkbruken til en 19-åring. Tay
ble derimot tatt ned under 24 timer etter lansering som et resultat av at den begynte å poste
høyreekstreme og støtende tweets. Chat GTP, som tok verden med storm i fjor høst, skriver i dag bla
nyhetsartikler og taler for statsministere, men problemet er at den ikke nødvendigvis bryr seg om
hva som er sant. Verdensbildet dens avhenger fullstendig av den informasjonen den har blitt foret
med av sine utviklere. Og det gjelder også forøvrig for våre egne hjerner. Derfor er det så ufattelig
viktig at informasjonen vi konsumerer er av den høyeste mulige kvalitet og at vi alltid er kritiske til
den og vårt eget verdensbilde. Slik at vi unngår å storme en kongress eller skyter oss selv opp i
verdensrommet i en hjemmesnekra rakett. Men så blir spørsmålet: Kan du stole på alt vi har fortalt
deg nå? Og kan du stole på deg selv og dine egne evner til å vite hvilke kilder du kan stole på, og din
egen evne til å tolke den informasjonen på riktig måte?

Tekst av Guttestreker